Aspen

Hvor farlig er det for deg å kjøre gressklipperen på vanlig bensin sammenlignet med alkylatbensin?

Utslipp av hydrokarboner, for eksempel det kreftfremkallende stoffet benzen.

Undersøkelser av yrkesmessig eksponering har vist at kronisk eksponering for benzen kan føre til leukemi, spesielt akutt myelogen leukemi. Her kan du lese mer om hvor farlig det er med langtidseksponering for benzen: Report on Benzene

7g
Vanlig bensin
0.06g
AlkylatbensinAspen

Velg hvor lang tid det tar å klippe gresset

Kjenner du noen som fortsatt 
kjører gressklipperen på vanlig bensin?

Visste du at

Når du kjører gressklipperen på vanlig bensin i én time, eksponeres du for det som tilsvarer tre timers utslipp fra en bil. Hvis vi sammenligner dette med en gressklipper som kjøres på alkylatbensin, er utslippet av benzen hele 108 ganger mindre

Se filmene våre om gressklippereffekten

Ti grunner til å bruke Aspen alkylatbensin

  1. Er stort sett fri fra farlige stoffer som kan gi nerveskader, hodepine, tretthet og kvalme.
  2. Er stort sett fri fra det kreftfremkallende stoffet benzen.
  3. Opp til 99 % færre skadelige hydrokarboner, sammenlignet med vanlig bensin.
  4. Lave utslipp av eksempelvis svovel, som bidrar til forsuring av våre innsjøer
  5. Vanlig bensin består av 100-vis av forskjellige stoffer, alkylat bare av ett 10-tall av de som er minst skadelige.
  6. Reduserer danning av marknært ozon med ca 40 %.
  7. Inneholder ingen umettede hydrokarboner, noe som betyr at det ikke samler seg opp harpiks i forgassere samt at ventiler og stempler holdes renere. Dermed blir servicekostnadene lavere.
  8. Reduserer motorslitasje og gir motoren lengre forringes.
  9. Tåler å lagres i 3-5 år uten at kvaliteten forringes.
  10. Mer lettstartet motor, renere forbrenning, jevnere gange og høyere motoroktantall gir motoren økt ytelse og pålitelighet.
Aspen 4 - 5 litres

Aspen alkylatbensin – bedre for helsen, motoren og miljøet!

Gressklippereffekten er et initiativ fra Aspen AB for å skape oppmerksomhet om utslippene fra gressklippere der tanken er fylt med vanlig bensin og påvirkningen det har på mennesker, maskin og miljø. Når du bruker Aspen alkylatbensin, unngår du i stor grad farlige stoffer som benzen og aromater, stoffer som kan forårsake alvorlige helseproblemer. Motoren trives også bedre, blant annet med renere tennplugg og forbrenningskammer. Bensinen tåler å bli lagret, og selv etter lengre tids stillstand vil motoren starte uten problemer hvis det er Aspen alkylatbensin på tanken. Det er mange miljøgevinster, blant annet reduseres dannelsen av bakkenært ozon (smog) med ca.40 %.

Finn frem til våre forhandlere